Dette er greien med BIBELEN:

– Vi kristne tror at Bibelen er Guds åpenbarte, inspirerte og ufeilbarlige ord til alle mennesker, på alle steder, til alle tider. Skriften er klar i sin tale, nødvendig og tilstrekkelig for å kjenne Gud og øverste autoritet for all tro, lære og liv.  

Film

Ekspertpodkast:

Q&A podkast