DETTE ER GREIEN MED KRISTEN MORAL

– Vi kristne tror at Gud er fullkommen hellig kjærlighet, og som mennesker skapt i hans bilde er vi kalt til å bli formet lik Kristus gjennom daglig helliggjørelse, hvor vi avstår fra synd og gjør rettferdighet, ved Åndens hjelp og nådemidlene.

Film

Ekspertpodkast:

Q&A podkast