DETTE ER GREIEN MED Å BLI FRELST:

– Vi kristne tror at alle mennesker trenger frelse siden vår synd skiller oss fra Gud og et evig liv sammen med Ham, ettersom vi har brutt hans hellige lov, men ved evangeliet om Jesus Kristus viser Gud sin endeløse nåde og kjærlighet, og tilbyr fullkommen frelse til alle som vil omvende seg og tro.

Film

Ekspertpodkast:

Q&A podkast