DETTE ER GREIEN MED MISJON:

– Vi kristne tror at Gud elsker verden og har som sitt oppdrag å nå den med sin frelsende kjærlighet – dette er misjon! Gud har sendt seg selv og nå sin kirke, med evangeliet om Jesus til omvendelse, tilgivelse, frelse og innlemmelse i sitt folk ved dåp. Som kristne er vi kalt til å være vitner og velgjørere i Åndens kraft, til alle mennesker, på alle steder og til alle tider inntil Jesu gjenkomst.

Film

Ekspertpodkast:

Q&A podkast