DETTE ER GREIEN MED GUD:

– Vi kristne tror at det er én sann Gud, som åpenbarer seg i treenigheten som Fader, Sønn og Ånd. Den allmektige, allvitende og allestedsnærværende Gud, som er skaper, opprettholder og styrer av alle ting, og Den eneste rette og verdige mottaker av tilbedelse

 

Film

Ekspertpodkast:

Q&A podkast